samochod-droga

Flota samochodowa odgrywa ogromną rolę w przypadku znacznej większości przedsiębiorstw bez względu na rodzaj branży w jakiej działają. Warto odpowiedzieć na pytanie czym tak naprawdę jest flota oraz jakie jej rodzaje wyróżniamy. Definicji jest wiele, wszystkie jednak bez względu na brzmienie spotykają się w jednym punkcie. Jaki to punkt?

Flota samochodowa – definicja.

Flota samochodowa to innymi słowy tabor samochodowy, czyli zespół wszelkich środków samochodowych działających w ramach jednego przedsiębiorstwa. Różnice polegają na celu do jakich są one przeznaczone. Może być to tabor autobusowy, ale także tabor maszyn drogowych. Istotną rolę w zarządzaniu flotą odgrywa osoba zwana car fleet managerem. Postać ta pojawia się w przypadku nieco większych przedsiębiorstw w których baza aut rozpoczyna się od kilkunastu – w niektórych przypadkach kilkudziesięciu samochodów. W tym miejscu rodzi się pytanie – co należy do obowiązków fleet managera? Oto te najważniejsze :

  • kompleksowy serwis pojazdów
  • wymiana opon
  • rozliczanie kosztów związanych z zakupem paliwa
  • ubezpieczenia

Istotne znaczenie rodzaju flot.

Podstawowy podział dotyczący flot samochodowych dzieli się na dwie kategorie – floty osobowe oraz floty ciężarowe. Odrębną gałąź stanowi tabor kolejowy w skład którego wchodzą tabor tradycyjny, tabor osobowy oraz tabor towarowy. Wracając jednak do pierwotnego podziału warto pamiętać, iż każde z wymienionych kategorii dzieli się na mniejsze. Doskonałym przykładem takiego podziału jest przywołany na wstępie tabor ciężarowy. Dzieli się on na tzw. tabor silnikowy, czyli samochody ciężarowe oraz tabor bezsilnikowy w skład którego wchodzą przyczepy oraz naczepy.

menadzer floty - forum-biznesowe - magazyn o zarządzaniu flotą

Istnieje jeszcze jeden podział dotyczący flot samochodowych, który poniekąd wyrósł na kanwie podziału pierwotnego. Został on dokonany ze względu na cel działalności określonej floty. Własną flotę zatem można wykorzystać do usług transportowych dóbr, bądź osób – innymi słowy są to usługi spedycyjne. W ich obszar wchodzi także organizacja transportu, która ma ogromne znaczenie. Fundamentalnymi przykładami tego rodzaju flot są wypożyczalnie samochodów, sieci taksówek, czy komunikacja publiczna.

audi-zdjecie

Podsumowanie i wnioski.

Wiemy już jak brzmi definicja floty samochodowej zarówno w teorii, jak i w praktyce. Wiemy także jakie są rodzaje flot ze względu na ich charakter oraz przeznaczenie. Znamy istotną rolę organizacji i zarządzania flotą samochodową, a także znaczenie i zakres podstawowych obowiązków fleet managera. Co łączy wszystkie te czynniki? Ich wspólnym pierwiastkiem jest efektywność oraz ekonomia. Tylko ekonomiczne i efektywne działania bez względu na rodzaj, wielkość oraz charakter danej floty są w stanie zagwarantować jej byt i skuteczność. Pozostaje mieć nadzieję, że owa tematyka wciąż będzie się dynamicznie rozwijać w naszym kraju podobnie jak ma to miejsce w Europie Zachodniej.