Większość osób na słowo – leasing reaguje w podobny sposób. Ową reakcją jest skojarzenie w postaci auta i to najczęściej osobowego. Trudno się temu dziwić, bowiem większość ofert leasingowych dostępnych na rynku dotyczy właśnie pojazdów osobowych z przeznaczeniem dla podmiotów gospodarczych. W ostatnich lata wzrosła tendencja do zakupów leasingowych opiewających w inne pojazdy. Jednym ze znakomitych przykładów jest pojazd ciężarowy, który za sprawą wspomnianych ofert trafia do firm transportowych.

Kartka z kalendarza

Początków leasingu w Polsce szukać należy w kolorowej dekadzie lat 90’. Zachodni trend opiewający w tak innowacyjne rozwiązanie zaczął rozpościerać swoje skrzydła nad kapitalistyczną Polską, która otrzepywała się z kurzu pozostawionego przez socjalizm. Paradoksalnie rozwiązanie to pomimo przedsiębiorstw rosnących niczym grzyby po deszczu nie znalazło w ich oczach dostatecznego uznania. Przełom nastąpił na przestrzeni lat 2004-2007, gdzie odnotowano wysoce dynamiczny rozwój firm leasingowych, czego pokłosiem była duża liczba zwieranych umów. Najobfitszym rokiem dla wspomnianych firm, był rok 2015 w którym to aktywa firm leasingowych w Polsce oscylowały w granicach 50mld złotych. Suma ta stanowiła wzrost do roku poprzedniego o blisko 17% i trzeba przyznać, że liczby te są imponujące. W tym miejscu rodzi się pytanie – Jak wygląda kondycja formy leasingowej dziś?

Współczesna forma leasingowa

Osoby prywatne decydujące się na zakup auta osobowego raczej unikają form leasingowych decydując się na wzięcie kredytu samochodowego. Wielu z nich żyje w nieświadomości, bowiem wysoka konkurencja obecnego rynku sprawia, iż niektóre oferty konsumenckie w ramach leasingu są bardzo atrakcyjne i towarzyszy im o wiele mniej restrykcji. Taki stan rzeczy sprawia, że firmy leasingowe najczęściej zawierają umowy z podmiotami gospodarczymi. W przypadku wspomnianych aut osobowych są to najczęściej pojazdy dwu-trzy letnie. Zgoła odmiennie sytuacja wygląda w przypadku firm parających się transportem – przedsiębiorcy znacznie chętniej korzystają z pojazdów ciężarowych o dłuższym stażu. Co jest przyczyną takich wyborów?

Firmy transportowe celują w używki

Wspomniane w poprzednim akapicie wybory wynikają przede wszystkim z innej specyfiki jaka towarzyszy branży transportu ciężarowego. Leasingodawcy mają pełną świadomość, iż pojazd używany – zwłaszcza ciężarowy jest sporym ryzykiem. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla finansującego, jak i dla klienta. Alternatywnym rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy, który w przypadku wielu firm leasingowych stanowi atrakcyjne poszerzenie oferty. Ludzie zajmujące się biznesem transportowym za wszelką cenę chcą zredukować koszta i trudno im się dziwić, ponieważ współczesny rynek i ogromna konkurencja nie rozpieszcza przedsiębiorców działających w tej jakże dynamicznej branży. Taka sytuacja rynkowa zdaje się być swoistym spiritus movens dla marek zajmujących się leasingiem oraz dla pośredników. W efekcie mamy do czynienia z ciągłym rozwojem firm leasingowych, które zdobywają uznanie w oczach wielu podmiotów gospodarczych.